Diccionari de pallarès

En aquest apartat volem iniciar la creació d’un diccionari pallarès que reculli diferents mots i expressions, continuant amb la tasca recollida en publicacions com El parlar del Pallars, de Pep Coll o el diccionari Aïna.  Volem que sigui un diccionari en línia obert i gratuït amb la possibilitat de que tothom pugui participar i aportar el seu coneixement en la identificació dels usos locals dins de les diferents zones dels Pallars.
Diccionari de pallarès en construcció. Participa!

paraula pallaresa català castellano english
a bocafoscant loc. quan es comença a fer fosc cuándo se empieza a poner el sol sunset time
abidriar v. veure una cosa des de lluny ver una cosa desde lejos see something from afar
adés adv. fa poc, fa un moment hace poco, hace un momento recently, a moment ago
aïna f. qualsevol utensili de cuina cualquier utensilio de cocina Cookware
aixalda f. espurna que salta del foc chispa que salta del fuego spark jumping from the fire
antosta f. envà tabique  septum
aulesa f.  entremaliadura travessura mischief
borruscall m. volva de neu copo de nieve snowflake
broma f. núvol nube cloud, raincloud
buscallada f. cop de bastó golpe de bastón coup stick
cambuleta f. tombarella voltereta  hand-spring
carriscle m. columna vertebral columna vertebral backbone
claviller m. turmell tobillo ankle
cóm m. abeurador abrevadero trough
cullereta f. cap-gros renacuajo tadpole
descurt adj. despullat desnudo naked, nude
encamada f. passa llarga dar un paso muy largo long step
escarramar v. eixarrancar espatarrarse Detach the legs
escunçar v. coincidir coincidir coincide
esmolet adj. aplicat a una persona molt eixerida i llesta se dice de una persona muy avispada i lista upright person and very smart
espergi m. esquitx salpicadura splash
esporret adj. vestit amb poca roba vestido con poca ropa scantily dressed
espurlent adj. brillant brillante bright
estalzí m. sutge hollín soot
estalzí m. sutge hollín soot
estropat adj. endreçat, polit, ben arreglat ordenado, pulcro tidy, neat
fato adj. tonto tonto silly, fool
ferrada f. galleda cubo bucket
fraga f. maduixa fresa strawberry
furro/a m./f. esquerp, guit arisco prank
galapat m. gripau sapo toad
garrota f. pastanaga zanahoria carrot
gisca f. aire molt fred aire muy fresco fresh wind
goiat/a
m/f. xicot/ xicota chico/a boy/girl
lego adv. aviat pronto, temprano soon
leleiar v. desvariejar desvariar rave
llosat m. teulat tejado roof
mai tant loc. exclamació de protesta o d’admiració davant d’una notícia inesperada o exagerada exclamación de protesta o de admiración ante una notícia inesperada o exagerada exclamation of protest or admiration at some unexpected news or exaggerated
maleiar v. rondinar refunfuñar growled
manxiula f. llufa ventosidad fart
mascara f. taca feta a la roba o a la pell, amb carbó o estalzí mancha en la ropa o la piel de carbón o hollín stain on clothing or skin of carbon or soot
medrar v. créixer crecer grow
muricec m. ratpenat murciélago bat
nyaupit m. lladruc d’un gos ladrido de un perro bark
orc/a adj. estrany/estranya extraño/a odd
penal m. precipici precipicio cliff
perna f. cuixa muslo thigh
pernada f. surra al cul zurra en el culo
popa f. pit pecho bust, breast
potxó m. petó beso kiss
recossirar v. recercar búsqueda search
rogle m. rotllana círculo circle
roi adj. vermell rojo red
roïgó m. tros de pa sec trozo de pan seco piece of dry bread
ruella f. rosella amapola poppy
singratalla f. sargantana lagartija lizard
supo-supo loc. trobar-se amb algú sobtadament encontrar-se a alguien por sorpresa find someone by surprise
talarany m. teranyina telaraña cobweb
tamarro m. animal misteriós que només surt de nit animal misterioso que solo sale por la noche mysterious animal that only comes out at night
tremolina f. vent arremolinat viento arremolinado swirling wind
trepussar v. ensopegar tropezar trip, strumble
truitada f. truita d’ou tortilla tortilla (omelette)
voliana f. papallona mariposa  butterfly
xauar v. beure beber drinking
xinar v. estirar els cabells tirar del cabello pulling hair
xolís m. embotit fet amb la millor carn del porc embutido elaborado con carne de cerdo a type of sausage made with pork