Espai Nòmada

Imatge – Curs de participació a Tremp

Es tractava inicialment d’un senzill tríptic per anunciar el Curs de participació a Tremp, però com a dada d’interès es va generar una versió en PDF amb formulari inclòs que permetia reunir la informació via mail.  En quant a imatge vaig intentar utilitzar els colors del post-its coma referència a una tècnica que s’utilitza sovint als processos de participació: el card sorting… i tot i que vaig fer una il·lustració per la portada amb aquesta idea, finalment el client va escollir una fotografia d’un procés de participació del qual jo tenia algunes imatges. Finalment el projecte es va complementar amb el desenvolupament i l’aplicació de la imatge en els powers points que havien de servir com a base a les classes dels professors del curs.