Espai Nòmada

L’allotjament i el domini

Requisit per tenir un lloc web propi

El primer que necessitem és un espai d’allotjament de la nostra pàgina a un servidor web (hosting). Aquest servei és el que ofereixen nombroses empreses dedicades a serveis d’Internet. Hi ha molts plans d’allotjament  amb diferents tarifes, haurem d’escollir en funció de les nostres necessitats. A continuació us donem algunes dades bàsiques per a tenir en compte. Normalment aquest servei va associat a la contractació del domini que és els segon element que haurem de contractar.

Què és l’allotjament?

L’allotjament web a Internet és l’espai a on mantindrem allotjada les pàgines html del nostre lloc web i que ens proporcionarà també altres serveis com la connexió a la base de dades en el cas de pàgines dinàmiques o gestors de continguts i  el servidor de correu o de FTP.
L’allotjament el donen ordinadors professionals(servidors) dedicats 24 hores a l’allotjament web i amb connexions d’alta velocitat per donar servei ininterromput. A aquest servidors enviarem de manera remota les nostres pàgines web via FTP.

A tenir en compte…

Característiques a tenir en compte a l’hora de seleccionar un allotjament:

•    El cost d’allotjament és un factor important. Les empreses tenen diferent plans d’allotjament i de pagament (mensuals i anuals). És important ajustar-se al màxim a les necessitats. Normalment els servidor americans ofereixen preus més competitius que els nacionals, però per contra el fet d’estar a l’estranger pot suposar un problema de comunicació o d’atenció al client en cas de problemes que requereixin establir un contacte telefònic o via mail ràpid, tot i que la majoria funcionen amb sistemes de tiquets d’incidències.
•    El tipus de sistema operatiu i el llenguatge del nostre servidor web en el cas de pàgines dinàmiques, ja que pot ser Windows o Linux i allotjar pàgines en ASP, PHP, Java… Per més informació sobre Windows o Linux pots llegir el següent article: ‘diferencias entre Linux y Windows’.
•    La quantitat d’espai en Mb o Gb que necessitarem per allotjar el nostre lloc web. Hem de tenir en compte quin ús  li donarem, si per exemple volem mantenir el servei de correu on-line a molta gent a mig termini pot acumular un gran nombre de dades. També si preveiem tenir molts fitxers o galeries d’imatges i vídeos.
•    El nombre d’usuaris o visitants també és una dada important, ja que això derivarà en una quantitat de tràfic diari que haurem de tenir en compte per contractar l’amplada de banda  necessària. Vindria a ser com l’amplitud del canal.
•    És molt important tenir present els serveis necessaris en quant a correu (nombre de comptes que necessitarem) i també les bases de dades. Normalment necessitem una base de dades per cada gestor de continguts o bloc que puguem instal·lar .
•    Allotjament compartit o dedicat… quin escollir? De fet un servidor dedicat només és necessari per a llocs web molt grans i amb molts visitants diaris o per botigues en línia. També en el cas de tenir una comunitat social molt activa a la que oferir serveis com blocs. Per un lloc web petit o normal, un allotjament compartit és suficient. No obstant, també estan sortint alternatives a servidors dedicats com són els servidors privats virtual, tot i que això requereix més coneixements tècnics per a la seva gestió.
•    Normalment els serveis d’allotjament donen accés a un pannell de control des d’on podem gestionar-ho tot fàcilment: arxius, gestió de comptes de correu, bases de dades i  gestió de comptes de FTP i fins i tot estadístiques.

Característiques de referència…

Per allotjar un web i tenir els recursos mínims per allotjar un gestor de continguts hauríem de optar com a mínim pels següents requisits:
•    500 Mb d’espai de disc dur
•    Un nombre de comptes de correu electrònic adequat a les necessitats. Solen oferir 50 o 100. També és important de disposar de servei webmail, que ens permetrà accedir al correu electrònic via web sense necessitat de baixar-ho al nostre ordinador. Molt útil per consultar-ho des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa.
•    Entre 10 i 15 Gb de transferència al més. Tràfic total de dades del lloc web, que dependrà del nombre d’usuaris o visitants que tinguem.
•    5 Bases de dades MySQL. Això ens permetrà tenir instal·lat més d’un gestor de continguts o servei associat a una base de dades com ara un bloc, un fòrum independent… etc.
•    5 o 10 Comptes FTP. Això permet donar permisos a diferents persones per poder accedir i gestionar diferents espais de la web. Però si només hi ha un administrador amb un compte FPT tenim suficient.

Altres serveis associats al pannell de control:
•    Normalment els serveis d’allotjament o hosting acostumen a oferir altres serveis com Antispam, Antiphishing, Antivirus, llistes de correu, gestor de banners, estadístiques, subdominis a més d’altres elements de control.

Què és un domini?

El domini és el nom del nostre web (com www.gencat.cat) Quan reservem un domini podem vincular-ho al nostre servidor d’allotjament web i d’aquesta manera al posar aquest nom al navegador s’adreçarà al nostre web. Sense el domini, només podríem accedir al servidor web via direcció IP que sol ser un numero com 234.23.87.89, cosa poc útil.
Aquest dominis es composen d’una paraula seguida d’un punt i d’una terminació que ve donada per les organitzacions que gestionen els dominis a Internet de manera genèrica (.org, .com, .net) o territorial (.es, .de, .uk, .cat)
La contractació del domini és independent de la de l’allotjament però el més habitual és encarregar-ho a la mateixa empresa que ens proporciona l’allotjament per tal de que sigui més fàcil la contractació i la renovació.
Els dominis més habituals són:
•    .com: en principi referit a finalitats comercials, però ara per ara s’ha convertit en un domini genèric .
•    .net: Usat en principi per a infraestructures de xarxa, però també s’ha anat estenent fins a convertir-se en un genèric.
•    .org: Domini per a organitzacions.
•    .info: Per a pagines d’informació.
•    .edu: en principi reservat a les institucions educatives com universitats.
•    .cat: Domini per a designar la comunitat lingüística catalana.

Quin domini escollir?  recomanacions…

Podeu elegir el domini que cregueu que millor identifica a la vostra institució o associació sempre que el trobeu lliure amb la extensió que voleu.
Us recomanem que sigui el que millor us identifiqui, el més lògic però intentant defugir de noms massa llargs o complicats i també de sigles, a menys que sigueu molt reconeguts per aquestes. Es important tenir en compte que el domini és un aspecte clau també pel posicionament del nostre web en els cercadors.

Què és un subdomini, un domini addon o un parket domini?

Quan tenim un domini normalment tenim un nom com www.nomdedomini.com el subdomini consisteix en la possibilitat de substituir les www per altres paraules i vincular aquestes adreces web a espais diferents del porta, com per exemple http://formacio.nomdedomini.comhttp://exposicions.nomdedomini.com. Això ens permet aprofitar al màxim el domini per promocionar subespais de la web amb aquest subdominis. Normalment aquestes assignacions es fan a través del pannell de control del servei d’allotjament del domini.

També es poden registrar nous dominis i gestionar-los des d’un mateix pla de hosting. Es pot fer utilitzant:

Add-On Domains: Consisteix en comprar un segon domini i generar una carpeta que permeti que funcioni de manera independent per compartirnt tots els recursos: disc dur i panell de control del hosting contractat.

Parket domains: Consisteix en comprar un segon domini i fer que aquest estigui redirigit al nostre primer domini o a una pàgina específica.