Espai Nòmada

Consells per planificar un web

Aquí teniu un seguit de recomanacions que us poden ser útils de cara a la planificació d’un lloc web abans i durant l’encàrrec del projecte.

 1. Abans de començar el disseny, cal una bona planificació del continguts i de l’estructura de la informació (Arquitectura de la informació) vinculació entre si, funcionalitats, visualització, interacció, etc . És per tant convenient crear o encarregar un mapa web per definir el projecte a nivell d’esquema.
 2. La web permet interconnectar la informació, per tant no es tracta de dissenyar-la linealment com un llibre, és interessant buscar la manera d’interconnectar-la.
 3. Plantejar-se els objectius principals i secundaris del lloc web i de les seves seccions a nivell de comunicació de cara a l’usuari.
 4. Així mateix, identificar el públic objectiu.
 5. Cal pensar en la importància de la pàgina d’inici i en la informació de la resta de pàgines que convé deixar “activa” per connectar-la a la d’inici ja que el usuaris poden arribar a la nostra web a través de cercadors i no entrar directament per la home.
 6. Organitzar bé el continguts, els menús, submenus, etc i concretar-ho en un mapa web, que pot estar dissenyat per blocs o per nivell d’importància o prioritats
 7. Intentar pensar i aplicar una taxonomia de continguts clara, establir un sistema lògic.
 8. Importància dels textos adaptats a la web, cal que estiguin ben escrits i que no siguin massa llargs, fraccionant el nivell d’informació i posant imatges per fer respirar el text i cada secció.
 9. Respecte a les imatges i els textos és important respectar els permisos i llicències, així com deixar clara si els nostres continguts tenen copyright o son copyleft. Podeu visitar la pàgina de Creative Commons per a tenir més informació sobre les diferents llicències que poden tenir els vostres continguts. (http://www.creativecommons.es)
 10. Ús de imatges esquemàtiques de les pàgines (blocs d’informació, jerarquia de títols, espai destinat a les peces d’informació… etc)

.

A tenir en compte pels  promotors del projecte…

 1. No tothom te banda ampla… per tant cal intentar decidir tenint en compte a tohtom.
 2. Ja no calen contadors de visites a nivell públic, és més important un sistema d’estadístiques que permeti tenir un control d’accessos als gestors de la web. Recomanem l’ opció gratuïta de Google Analytics.
 3. És convenient fer alguna prova d’usabilitat, si no es poden fer a nivell professional, al menys analitzar el comportament de dos tres persones (que representin el públic objectiu) abans de publicar el lloc web per veure com interactuen i detectar així possible errors.

.

Perquè és important un bon disseny gràfic:

 1. Es important tenir un bon disseny des del principi, ja que és un element que defineix el lloc i li dona identitat. Actualment el disseny està separat dels continguts i l’aparença del lloc web depèn de fulls d’estil en CSS, el que permet canviar el disseny sense tenir que revisar els continguts.
 2. És important tenir en compte la regla del 10 segons, el temps que gasten el usuaris en mirar la pàgina i saber si és el que busquen.
 3. No abusar del disseny animat.
 4. Unes bones fotografies poden marcar la diferència, però és important seguir els estàndards web del W3C a nivell d’html i CSS.
 5. És important establir un to, una atmosfera, uns colors, inspirar un clima (amb això hi té a veure el disseny, els colors, la qualitat de les fotos i les il·lustracions…) Aquesta és la feina dels professionals del disseny però els promotors del projecte poden aportar suggerencies o informació per ajudar als dissenyadors en la seva tasca.
 6. Cal tenir em compte les imatges ajustades a la web per generar pàgines el més lleugeres i optimitzades possibles… Aquest consell està dirigit sobretot als gestors de notícies que de vegades pengen imatges sense optimitzar-les.
 7. És important generar una navegació intuïtiva i mantenir certes convencions per no despistar a l’usuari, com per exemple utilitzar sempre un mateix color pels vincles, i no canviar els sistemes de navegació entre una pàgina i una altra.
 8. S’ha de tenir en compte les fonts i el color segurs per Internet, i en el cas del textos estar atent per no crear problemes de llegibilitat amb colors que tinguin falta de contrast.
 9. Una decisió important és si es vol una amplada fixa o líquida, també pot ser líquida amb unes limitacions màximes.
 10. Cal posar especial atenció en els continguts per tal de etiquetar bé el continguts i optimitzar a nivell SEO